Kedves Strandolók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a strandszolgáltatás díjának megfizetésével elfogadják az alábbi házirendi pontokban foglaltakat, amit mindannyiunk érdekében az Északi Strand egész területén kötelesek betartani!

A pénztárnál megváltott jegy jogosítja fel az Északi Strand területén való tartózkodásra. Emiatt kérjük, hogy jegyét a távozásig őrizze meg.

Amennyiben napközben elhagyná a Strand területét, de még visszatérne, úgy a kijáratnál jelezze ezt munkatársunknak, aki egy karszalagot ad Önnek. Ez a karszalag jogosítja fel az ismételt belépére. Kizárólag sértetlen karszalaggal van lehetőség az ismételt belépésre. Sérült, rongált karszalag esetén munkatársunk a belépést köteles megtagadni.

Ebben az esetben csak belépőjegy megvásárlásával tud a Strand területére lépni.

 1. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a Fürdő házirendjében foglalt előírásokat.
 2. Északi Strand nyitvatartási ideje: 2020.07.01 – 2020.09.30. között minden nap 09:00 órától 20:00 óráig. A vízben való strandolás lehetősége ebben az időintervallumban engedélyezett, amikor is a fürdőzőkre vízimentő figyel.
 3. A 6 éven aluli, illetve úszni nem tudó 12 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek a strand területére.
 4. 3 éves kor felett a fürdőruha, vagy fürdőnadrág használata kötelező!
 5. A fürdő szárazföldi és bójákkal határolt vízi területén olyan magatartásra kell törekednie, amivel a többi fürdővendéget nem zavarja, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást nem okoz.
 6. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be: attól az vízimentő, illetve a strand vezetősége és dolgozói a további strandszolgáltatást megtagadhatja, a strandot el kell hagynia. Aki a házirendben foglaltakat megszegi, attól a későbbi strandbelépés is megtagadható.
 7. A bójákkal határolt vízi strandterületet Vizimentő biztosítja. A terület – strandvendég általi – nyílt víz felé történő elhagyása esetén az Északi Strand üzemeltetője a továbbiakban nem vállal felelőséget az esetlegesen bekövetkező balesetekért.
 8. A strand területén labdázni csak az arra kijelölt helyen lehet!
 9. Labdázni a bójákkal elkerített vízi területen csak felfújható strandlabdával, mások zavarása nélkül szabad.
 10. Az úszómester és a strand dolgozóinak, vezetőinek útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
 11. A strand területén lévő sportpályát, játszótéri eszközöket mindenki csak a saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
 12. Poharat, üveget, papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni.
 13. A fürdőben a WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan. Ezek tisztaságára kérjük ügyelni.
 14. Az elsősegélynyújtás a kijelölt helyen díjtalanul történik.
 15. A személyes tárgyak biztonságáért felelősséget nem vállalunk, megóvásáról a vendégnek kell gondoskodni.
 16. A talált tárgyakat minden esetben a jegypénztárnál le kell adni: ahol azt jogos tulajdonosa a tárgy egyértelmű beazonosítása után személyi igazolványának felmutatásával, az átadás-átvétel regisztrálása után átveheti.
 17. A strand területére történő belépéssel a fürdővendég egyidejűleg elfogadja, hogy amennyiben olyan képi, vagy videós felvétel készül, amelyen ő is látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem az üzemeltetőkkel, sem a felvétel készítőivel, sem annak jogos használóival szemben. Minden vendég, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető.
 18. Aki a strand berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a strand területéről kitiltható.
 19. A strand területén a dohányzás kizárólag az erre kijelölt területeken megengedett!
 20. 00 óra és 08.00 óra között a vízimentő szolgálat megszűnik, ezen idősávban a tóban fürdők biztonságáért felelősséget az Északi Strand vezetősége nem tud vállalni.

A strandot, annak szolgáltatásait nem vehetik igénybe:

 • fertőző betegek,
 • görcsös állapotban lévő betegek,
 • akiknek nyílt sebük van,
 • ittas/bódult állapotban lévő egyének,
 • közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

TILOS!

 • a strand területére kutyát és más állatot behozni,
 • a tóban tisztálkodó szereket használni, ételt és italt fogyasztani,
 • a vízbe ugrálni, egymást bedobálni
 • a vízbe helyezett lejárókon, lépcsőin ülni és feküdni,
 • a fürdő berendezési tárgyait szándékosan rongálni.

Velence, 2020. 06. 29.       Északi Strand         Velence Városgazdálkodási Kft